De tuin

Allison Campbell-Roebling heeft, bijgestaan door haar echtgenoot, baron Joseph van der Elst deze kasteelsite terug in zijn oude glorie hersteld. Voor en na de 2e wereldoorlog hebben ze ook de tuinen heraangelegd, ze werden hierbij geïnspireerd door de Engelse tuinen van Gertrude Jekyll.

Le jardin 1Op het domein word je verwelkomd door de torens van het 14e eeuwse neerhof, rondom het kasteel vind je verschillende borders en tuinen. De wandelpaden in deze tuin werden aangelegd op de fundamenten van de oude ringmuren en ook de oude slotgracht werd terug uitgegraven en vormt een belangrijk element in de tuin. De gemengde borders werden in 1946 getekend door de bekende Nederlandse tuinarchitecte Mien Ruys en later werd de tuin gerestaureerd door André Van Wassenhove en Maurice Vergote. Het ontwerp van Mien Ruys wordt hier gekenmerkt door een bijzonder gevoel voor assen en perspectieven en door de integratie van het historische aspect van de site met de tuin en het omliggende landschap.

De Mariatuin werd aangelegd door dhr. Coquette in samenwerking met de huidige kasteeldame.

Voor foto’s van de tuin kunt u hier klikken.

Voor een diepgaandere historische beschrijving van de site verwijs ik u naar https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/78916